הורים רבים מרגישים אשמים בהתנהגות הילדים, חששות ביחס ליכולותיהם, חששות של חוסר אונים ושל מסוגלות הורית, אמונות לא נכונות לגבי תפקוד נורמלי של ילדים וציפיות בלתי מציאותיות- כל אלה יכולים להכשיל את ההדרכה להורים ואת הטיפול בילד. לכן, הדרכת הורים כמרכיב טיפולי מקדישה זמן לזיהוי קשיים כאלה וליצירת עמדות הוריות חדשות המגבירות את סיכויי ההצלחה של ההדרכה.

 

שיפור מיומנויות תקשורת הורית: דפוסי תקשורת לא יעילים של הורים כוללים מוגנות יתר, חודרנות מוגזמת, אימפולסיביות, חוסר יעילות במתן הוראות או חוסר תיאום בין ההורים אשר מובילים למסרים הוריים סותרים או בלתי עקביים. בהדרכה הורית מושם דגש על יכולות התקשורת של ההורים, על הצבת גבולות נכונים דרך תקשורת מקרבת.

 

איך עושים את זה?

הורים רבים מתחילים את תהליך ההדרכה בעוד הם אוחזים בדעות ובעמדות כלפי ילדיהם אשר מקשות על תהליך השינוי. פרשנויות שגויות ביחס להתנהגות הילדים, חששות ביחס ליכולותיהם ההוריות, תחושות של חוסר אונים ושל חוסר מסוגלות הורית, אמונות לא נכונות לגבי תפקוד נורמלי של ילדים וציפיות בלתי מציאותיות – כל אלו מביאים לתקשורת מרחיקה במשפחה.

הדרכת הורים כמרכיב טיפולי מקדישה זמן לזיהוי קשיים כאלה וליצירת עמדות הוריות חדשות המגבירות את סיכויי ההצלחה של הטיפול.

 

מה עושים?

ההורים לומדים לזהות את דפוסי הקושי של ילדם ולהבין שהילד שלי לא עושה לי "דווקא":

פירוק משימות "גדולות" לצעדים קטנים אשר מלווים בחיזוקים

בחירת גבולות יעילים ולגיטימיים באופן עקבי.

יצירת שינויים קוגנטיביים: ההורים לומדים לזהות את המחשבות האוטומטיות הבלתי מסתגלות של ילדיהם. במרחב ההדרכה מתאפשר להורים ללמוד ולהבין על קשייו של ילדיהם ולסגל שינוי חשיבתי כדי ליצור חיזוקים חיוביים אצל ילדם ע"י יצירה ושינון של משפטים חיוביים.

עיצוב התנהגות – ההורים לומדים כיצד לנהל מערכת של חיזוקים ועונשים באופן יעיל ועקבי וכיצד להביא את הילד לקשר בתודעתו בין המעשים שלו לבין החיזוק או ההשלכה להתנהגותו. 

הדרכת הורים

מור מילשטיין

יועצת חינוכית M.A. פסיכותרפיסטית